Kwaliteitsadviseur WMO 24 u p/w

Gelderland | Advies & Coaching

Opslaan 0De gemeente Hattem is ambitieus en volop in ontwikkeling. We zijn als gemeente gestart met een organisatieontwikkeling waarbij we toewerken naar samen sturende teams die procesgericht gaan werken. Recent is het Loket 0-100 van start gegaan waarbij integraal werken centraal staat. Je werkt in het Wmo team, dat bestaat uit 4 personen.Het Wmo team …

Klantmanager Wmo Begeleiding

Noord-Brabant | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0We willen Bredanaars ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren en voluit mee te kunnen doen. Lef en Liefde is het Centrale thema van Gemeente Breda. Iedereen die zorg/ondersteuning nodig heeft, krijgt zorg/ondersteuning. Vanuit die gedachte geven we uitvoering aan de verantwoordelijkheid die we hebben voor de uitvoering van de Wet …

Recruiter Sr.

Noord-Holland | HBO | HR

Opslaan 0De organisatie Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doet de gemeente voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor …

Projectleider-Coördinator Duurzaamheid 24 u p/w

Drenthe;Flevoland;Friesland;Gelderland;Groningen;Limburg;Noord-Brabant;Noord-Holland;Overijssel;Utrecht;Zeeland;Zuid-Holland | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0In het Klimaatakkoord (2019) is opgesteld dat Nederland moet verduurzamen. De Rijkoverheid heeft hierin een voorbeeldfunctie en dit is geformuleerd in 5 acties. Klimaatneutrale bedrijfvoering in 2030. Minder grondstoffen verbruiken. Arbeidsparticipatie stimuleren. Internationale productieketens verduurzamen. Innovaties stimuleren. De ambitie vanuit BZK is gericht op 3 thema’s: klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, meer arbeidsparticipatie en maatschappelijk …

DevOps Engineer

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Logius realiseert een Logius Platform dat ontwikkeld en beheerd moet worden. Hiervoor zoeken we een DevOps engineer die dit in teamverband gaat realiseren. De taken van de DevOps Engineer bestaan onder andere uit: – Het in teamverband ontwikkelen en beheren van het Logius platform, in een Agile/Scrum (SAFe) organisatiestructuur – Het geautomatiseerd uitrollen en …

Gegevensspecialist

Gelderland | Beheer & Support

Opslaan 0Kerntaken: Advisering: Leveren beleidsondersteunende bijdrage aan verdere invoering/optimalisering van registraties, Deelnemen aan projecten. Gegevensbeheer: Verwerken, beheren en controleren van meerdere samenhangende registraties, Vaststellen en communiceren aanleverspecificaties voor de bronleverancier. Procesbewaking en afstemming: Bewaken aanleveren door bronleverancier, Coördineren en optimaliseren van werkprocessen, Rapporteren voortgang uit te voeren integrale werkzaamheden aan opdrachtgever. Kwaliteitsbeheer: Bewaken en op …

IAM (PAM) Specialist Sr.

Utrecht | HBO | Advies & Coaching;Beheer & Support

Opslaan 0Binnen KVK is er een afdeling genaamd het IAM product Team. Dit team draagt zorg voor de gehele bedrijfsvoering voor medewerkers op het gebied van Identiteiten, authenticatie en autorisatie en de veiligheid van alle IT gerelateerde componenten. Daarnaast maken we gedegen rapportages voor Audit en controle doeleinden en zijn wij compliant conform de strakke …

Vastgoedjurist

Zuid-Holland | HBO | Juridisch

Opslaan 0De kerntaak is het uitvoeren van verschillende privaatrechtelijke werkzaamheden binnen de gemeente. Zo ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opstellen van overeenkomsten op het gebied van vastgoed(projecten) of gronduitgifte en op het gebied van gebiedsontwikkelingen. Die overeenkomsten maak je ook voor zakelijke rechten, zoals erfpacht en recht van opstal. Je voert, al dan niet …

Inkomensconsulent Bijzondere Bijstand

Zuid-Holland

Opslaan 0Wat ga je doen: Jij bent van dienstverlening aan de burger. Wanneer de burger te maken heeft met onverwachte of bijzondere situaties, dan kan deze een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Deze aanvragen behandel jij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving. Zo draag je bij aan de ‘menselijke maat’ waar Rotterdam …

Functioneel Beheerder

Zuid-Holland | Beheer & Support

Opslaan 0Het team Applicaties van Servicepunt71 bestaat uit functioneel beheerders die de applicaties van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 zelf beheren. In dit team zitten vijf vaste en 2 tijdelijke functioneel beheerders voor de financiële applicaties (Decade, Proquro, EQuili, Tangelo en Onguard). Er loopt een project ter vervanging van een aantal …

Functioneel beheerder Sharepoint

Zuid-Holland | MBO;HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Hij/zij is verantwoordelijk voor:● Ondersteuning/trainen, middels verschillende interne media, van gebruikers voor de in beheer zijnde bedrijfsapplicaties. Hieronder valtook het opstellen als het onderhouden van de hierbij benodigde documentatie en media● Het zo spoedig mogelijk verhelpen van (functionele) verstoringen/knelpunten, al dan niet in samenwerking met leveranciers ofketenpartners, waardoor de impact op de dienstverlening tot …

Manager Kaderrichtlijn Water

Thuis en Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam

Opslaan 0Waternet is de uitvoerende organisatie voor (onder meer) het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het waterschap moet Classificatie: Vertrouwelijk voldoen aan verschillende soorten wetgeving. De kaderrichtlijn water, en onderliggende wetgeving, verplichten dat het waterschap in 2028 voldoet aan de wettelijke eisen. Om dit mogelijk te maken is een uitvoeringsprogramma kaderrichtlijn water ingericht. Binnen …

Medewerker Kaderrichtlijn Water

Thuis en Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam

Opslaan 0Waternet is de uitvoerende organisatie voor (onder meer) het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het waterschap moet voldoen aan verschillende soorten wetgeving. De kaderrichtlijn water, en onderliggende wetgeving, verplichten dat het waterschap in 2028 voldoet aan de wettelijke eisen. Om dit mogelijk te maken is een uitvoeringsprogramma kaderrichtlijn water ingericht. Binnen dit programma …

Mendix Advanced Business Engineer (2fte)

Zuid-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als RAD/Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD dienstverlening binnen Rotterdam. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt volgens afgesproken (Rotterdamse) standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je …

DWH Specialist Sr.

Zuid-Holland | Advies & Coaching;Beheer & Support

Opslaan 0De gemeente zoekt versterking binnen ons Business Intelligence (BI) team. In dit team wordt alle aanwezige kennis en kunde op het gebied van BI samengebracht en maakt onderdeel uit van het Cluster Interne Dienstverlening. Het team kenmerkt zich door betrokken medewerkers, korte lijnen en een prettige werksfeer.In de Gemeente speelt Business Intelligence (BI) een …

Beleidsadviseur Jeugd

Flevoland | Advies & Coaching;Beheer & Support

Opslaan 0De Beleidsadviseur Jeugd: Komt te werken bij team Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning. Zeewolde werkt nauw samen met de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Zeker rondom het sociaal domein. Gezamenlijk zijn de 3 gemeenten eigenaar van de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht, waar ook het sociaal domein is belegd. De Beleidsadviseur Jeugd wordt ingehuurd door de gemeente Zeewolde, maar …

Functioneel Applicatiebeheerder ECM

Utrecht | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0KVK is op zoek naar een Op Engineer/ Functioneel applicatiebeheerder. Als engineer zorg je ervoor dat het gebruik en de kwaliteit van de KVK Applicaties geoptimaliseerd wordt. Je beschrijft procedures voor het ontwikkelen van nieuwe apps en hebt een actieve bijdrage aan het verbeteren van bestaande apps. De KvK werkt conform het principe “You …

Projectleider Implementatie

Zuid-Holland | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De Wet Open Overheid (WOO) zal naar verwachting in 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De WOO heeft als doel overheden en semioverheden transparanter te maken. Veranderingen voor de overheid zijn onder meer: een grotere hoeveelheid documenten moet actief openbaar worden gemaakt, er moet een informatieregister bij worden gehouden en informatie kan …

Account Beheerder Broking Services (11 fte)

Zuid-Holland | Administratie & Financieel

Opslaan 0Zoek jij een uitdagend begin van jouw carrière in de verzekeringswereld en zet jij je graag in voor de grotere klanten? Denk jij daarnaast in optimalisering en efficiencyslagen? Solliciteer dan op de rol als Accountbeheerder Large Corporates bij Aon. Als Account beheerder ben je voornamelijk bezig met administratieve werkzaamheden gerelateerd aan het polis opmaakproces. …

Communicatieadviseur Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Communicatie

Opslaan 0Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstituut voor de regio Rotterdam. Naast 130 opleidingen verzorgt de hogeschool praktijkgericht onderzoek in ruim 200 onderzoeksprojecten per jaar, met daarbij lokale, regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is organisatorisch ondergebracht in zes kenniscentra en twee Centre’s of Expertise.De hogeschool hecht waarde aan het breed delen van …

Projectleider Beheer Ontwikkeling Openbare Ruimte (BOOR) Sr.

Noord-Brabant | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Concrete taken: Invulling geven aan uitvoering duurzaam veilig bestek(ken); Invulling geven aan verkeersbordenplan; Invulling geven aan bestek belijning/ markering; Invulling geven aan integraal gevormd onderhoudsbestek n.a.v. weginspectie. Alle daarmee samenhangende communicatie, voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden. KNOCK-OUT: Je bent beschikbaar per 1 december voor 32 uur per week. Je hebt ervaring met MS Office. Reacties van …

Toezichthouder/ Inspecteur 32-36 u p/w

Zuid-Holland | MBO;HBO

Opslaan 0De unit Toezicht en Handhaving bestaat uit 3 teams en werkt aan een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. Dit doen we door het inspecteren van bedrijven in de Rijnmond op naleving van de milieuwet- en regelgeving. Voor de BRZO-bedrijven doen we dat ook in Zuid-Holland en Zeeland. Team Binnen de gemeentelijke units wordt toezicht uitgevoerd …

Implementatieondersteuner werkplaatsen 24-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Administratie & Financieel

Opslaan 0Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraalstaan in plaats van de vraag: ‘mag …

Lead Developer .Net

Gelderland | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Het Mobile Competence Center van de Belastingdienst (IV-GBS-MCC) bestaat uit twee nauw samenwerkende onderdelen, te weten het app- team en het . Net-team. Het app-team ontwikkelt mobiele oplossingen voor burgers en bedrijven, voor de medewerkers van de Belastingdienst en voor andere Rijksdiensten. Het .Net-team bouwt, onderhoudt en beheert zo’n 30 .Net-applicaties voor 10 ketens …

Medewerker APV & bijzondere wetten 24-36 u p/w

Overijssel | HBO | Administratie & Financieel

Opslaan 0Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie van twee gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartners ondersteunen. Om maatschappelijke effecten te bereiken werken wij volgens de principes van doelsturing, project- en procesmanagement en programmamanagement.Noaberkracht …

HRM Expert Organisatie-ontwerp, Functies & Beloning

Utrecht | HBO | HR

Opslaan 0De afdeling HRM geeft vorm aan een nieuw HRM Dienstverleningsmodel. Binnen het team HRM Experts is vacatureruimte ontstaan om de verschillende HRM thema's opnieuw vorm te geven en te professionaliseren. Eén van die thema's is: Organisatie-ontwerp, Functies & Beloning. Je geeft mede vorm aan de nieuwe rol binnen het team van HRM Experts. Je …

Toezichthouder Bouw 24 u p/w

Zuid-Holland | Toezicht

Opslaan 0De afdeling Dienstverlening ontwikkelt het operationeel beleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de wetgeving door o.a. vergunningverlening en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte taken uit. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de juridische kwaliteit van besluiten en adviezen van de Omgevingsdienst West-Holland.Met de toetreding van Noordwijk ontwikkelt …

Projectsecretaris BDO

Zuid-Holland | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0OpdrachtbeschrijvingProjectsecretaris voor drie projecten met het volgende takenpakket: organiseren bijeenkomsten, agenda opstellen, verslag maken, actiepunten beheren, opstellen notities, voortgangbewaking, archiveren en pro actief meedenken en met voorstellen komen. Achtergrond opdrachtHet programma Ontvlechting is nog niet afgerond, evenals de interne werkgroep Ontvlechting. Een projectsecretaris is nodig om de voortgang te bewaken en te monitoren. Daarnaast …

Vergunningverlener/ procesmanager WABO Sr.

Utrecht

Opslaan 0Utrecht heeft de grootste samengestelde vergunningen organisatie van Nederland. We hebben alle disciplines op het gebied van de uitvoering van de Wabo, horeca en openbare ruimte bij elkaar gehuisvest. Van vooroverleg tot handhaving, van uitvoerend beleid tot het toezicht wat er op plaats vindt, met behulp van ons eigen team van juristen en beleidsmedewerkers …

Adviseur Relatiemanagement NCSC 24-30 u p/w

Zuid-Holland | Advies & Coaching

Opslaan 0Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties in de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaar maken tegen …