Recruiter Sr.

Utrecht | HBO | Recruitment

Opslaan 0De politie heeft een toenemende behoefte aan hoogopgeleid IT personeel. Om zorg te dragen voor een optimale behandeling van de (potentiele) sollicitant wordt gebruik gemaakt van een specialistisch recruitmentteam, dat het digitale werkveld binnen en buiten de politie kent en de doelgroep “verstaat”. Dit is een ultiem middel om te komen tot een betere …

Functioneel beheerder Zaaksysteem

Noord-Brabant | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Oosterhout wil een mooie gemeente blijven voor haar inwoners, bezoekers en ondernemers. Een goed functionerende ICT draagt hieraan bij. Als Functioneel Beheerder bied je hiervoor een goede, stabiele en veilige informatievoorziening en zorg je voor verdergaande optimalisaties. Dit doe je door het soepel laten verlopen van koppelingen, upgrades, nieuwe functionaliteiten en installaties. Je vervult …

Functioneel Tester 2fte

Noord-Holland | ICT Testing / Testcoördinatie / Testmanagement

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar een test specialist met ervaring of sterke affiniteit in het luchtvaartdomein. Daarbij is er een grote voorkeur voor die specialist met kennis van luchtverkeersleidingssystemen. Als tester ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van testen van dit uiterst veiligheid kritische systeem. Samen met de systeemspecialisten, technisch product engineers …

Frontoffice medewerker Burgerzaken, 28 u p/w

Noord-Brabant | Geen | Secretarieel / Receptie / Burgerzaken

Opslaan 0Voor deze functie zijn we specifiek op zoek naar een collega met ervaring in het vakgebied en die een soortgelijke functie bij een andere gemeente heeft vervuld. Je verstrekt officiële documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen Je verstrekt uittreksels en afschriften Je zorgt voor een grondige controle van persoonsgegevens en documenten, je draagt bij …

Strategisch Beleidsadviseur Maatschappelijke Voorzieningen 16 u p/w

Drenthe | HBO;Universitair | Beleid

Opslaan 0Aanleiding en context Meppel heeft een rijk aanbod aan maatschappelijke voorzieningen met een lokale en regionale functie. De uitdaging voor de komende jaren is om in een groeiende gemeente te werken aan maatschappelijke voorzieningen die meebewegen met de ontwikkeling van Meppel. Om die reden hebben B&W het thema maatschappelijke voorzieningen benoemd als prioritair thema …

Projectondersteuner Klimaat en Duurzaamheid, 20-24 u p/w

Friesland | MBO | PMO Project Management Office

Opslaan 0Werken bij een gemeente suf en saai? Vergeet het maar! De gemeente Weststellingwerf bemoeit zich met de hele lokale samenleving, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Hierdoor werken bij ons veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden. Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt …

Adviseur Inkoop

Gelderland | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Waar ga je werken? Binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht om de lijnorganisatie integraal te laten werken. De Inkoop is decentraal georganiseerd binnen Avri. Jij bent, samen met de inkoopadviseur, het aanspreekpunt voor inkopen en aanbestedingen. Je adviseert de afdelingen bij het uitvoeren van een rechtmatige en doeltreffende inkoop van goederen …

Portfoliomanagement Officer

Utrecht | HBO;Universitair | Overig;PMO Project Management Office

Opslaan 0De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Portfoliomanagement CLAS van de Staf van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS).De Directie Portfoliomanagement CLAS heeft tot doel: De inrichting van een centrale regiefunctie (‘portfoliomanagement’): Om te zorgen voor overzicht en inzicht over het geheel van de opgaven, om zodoende (de besluitvorming voor te bereiden om) te kunnen synchroniseren, …

Projectleider Verkiezingen, 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Team verkiezingen is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in Oosterhout. Je bent samen met de andere teamleden verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de komende verkiezing van het Europees Parlement en de vaststelling van de verkiezingsuitslag volgens Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. De …

Teamcoördinator Arbeidsintegratie

Noord-Holland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Samen met de teammanager en vier collega teamcoördinatoren geef je tijdelijk leiding aan het team arbeidsintegratie binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Het team bestaat uit ongeveer 120 mensen. Als teamcoördinator begeleid en faciliteer je ongeveer 20 medewerkers in de uitvoering van hun werk. Je bent mede verantwoordelijk voor de voortgang, de kwaliteit …

Projectmanagement Ondersteuner

Utrecht | HBO | PMO Project Management Office

Opslaan 0BIJ12 is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg en werkt voor provincies. We brengen kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Ook zorgen we voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Goed opdrachtgeverschap, resultaatgerichtheid en samenwerken vinden we hierbij belangrijk. Over het teamZorg voor de …

Regiocoördinator Warmtetransitie

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Overig

Opslaan 0Voor het regiostructuur lokale warmtetransitie heeft de regiocoördinator een centrale rol. Veel van de hieronder genoemde taken en opgaven zullen in de regel deel worden van het takenpakket van de Regiocoördinator. Daarbij moet worden gedacht aan een functionaris met onderstaand takenpakket en profiel.  De regiocoördinator voor de warmtetransitie (regiocoördinator) wordt de spin-in-het-web voor regie …

Ondernemersadviseur Schuldhulpverlening

Overijssel | HBO;Universitair | Werk en inkomen

Opslaan 0Ervaren (ondernemers) adviseur schuldhulpverlening.  De adviseur schuldhulpverlening is verantwoordelijk voor alle fasen van het schuldhulpverleningstraject en voert budget coaching uit. De adviseur voert intakegesprekken en stelt een plan van aanpak op.De adviseur helpt de (ex) ondernemer bij de uitvoering van dit plan door begeleiding en voorlichting. Bijvoorbeeld door budgetcoaching. De adviseur inventariseert en analyseert de schuldensituatie …

Privacy Officer 33 u p/w

Utrecht | HBO;Universitair | ICT Security

Opslaan 0De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Bunnik zijn op zoek naar een Privacy Officer die voor beide gemeenten werkzaam is. Gemeente Utrechtse Heuvelrug15 uur per week voor een periode van 4 maanden met verlengingsopties van 3 x 4 maanden Gemeente Bunnik18 uur per week voor een periode van 5 maanden Wat is het …

Medewerker Informatiebeheer Migratie, 24 u p/w

Noord-Brabant | Geen | ICT Informatievoorziening (IV)

Opslaan 0Als medewerker informatiebeheer migratie zorg je voor de uitvoering van taken met betrekking tot de migratie van de documenten vanuit de huidige leverancier van E-depot diensten naar de toekomstige leverancier van die diensten t.b.v. het RHCe E-depot. Je verdiept je daarbij, en dat gaat je gemakkelijk af, in het (digitaal) archiveringsproces; je kunt goed sparren, …

Informatie Analist

Utrecht | HBO | ICT Analyse

Opslaan 0Voor de Productielijn Bedrijfsvoering, cluster Kennis- en Informatievoorzieningen Politie zijn we op zoek naar een vakbekwame en breed georiënteerde Informatie Analist. Met onze teams ondersteunen we de Nationale Politie met innovatieve software oplossingen om binnen de organisatie effectief samen te werken. Hierbij kan je denken aan het (vernieuwde) intranet van de politie of een app …

Stedenbouwkundige

Noord-Brabant | HBO | Overig

Opslaan 0We zoeken, in verband met extra werkzaamheden binnen het team RO, een stedenbouwkundige 44 uur (parttime invulling mogelijk). Als stedenbouwkundige (senior) houd je je bezig met: het adviseren bij en ontwikkelen van stedebouwkundige visies, scenario’s, strategieën en oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken op het gebied van stedenbouw. het organiseren, het opstellen en begeleiden van stedenbouwkundige en landschappelijke …

Financieel Administratief Medewerker

Noord-Brabant | MBO | Administratief

Opslaan 0Afdeling Financiën, Inkoop en Juridische Zaken is op zoek naar een enthousiaste, tijdelijke, financieel administratief medewerker, met ruime ervaring van financieel-administratieve werkzaamheden en processen. Als financieel medewerker zorg je er samen met je team voor dat Gemeente Breda de cijfers op orde heeft. Dat betekent dat jij in deze functie echt kunt bijdragen aan …

Ondersteuner IZA

Overijssel | HBO;Universitair | Beleid

Opslaan 0Ondersteuner IZA Wat ga je doen: Projectsecretaris voor de lokale werkgroep en regionale coalities van IZA waaronder voorbereiden, verslagleggen van overleggen. Plannen activiteiten, bewaken actiepunten voor deze IZA overleggen. Uitvoeren analyses en onderzoeken en adviseren op deelonderwerpen rond het IZA. Ondersteuning van de regiosecretaris Wmo en de regionale beleidsadviseurs BW, MO en OGGZ. Voorbereiden, …

Medewerker Crediteurenadministratie, 20 u p/w

Zuid-Holland | MBO | Finance;Administratief

Opslaan 0Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.  OpdrachtBen …

Subsidie Jurist 32 u p/w

Noord-Holland | Juridisch

Opslaan 0Team Subsidies van Gemeente Haarlemmermeer vormt een belangrijke schakel in het juist adviseren over subsidies aan zowel maatschappelijke organisaties als aan collega’s, het college en bestuur. Wij verlenen onze subsidies op basis van ons wettelijk kader; de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer en de Uitwerkingsnota. Naast algemene juridische aspecten van subsidieverlening wordt op dit moment de …

Implementatieadviseur voor casemanagers

Noord-Holland | HBO;Universitair | Coaching;Advies

Opslaan 0De beoogde coach gaat gedurende de overeen gekomen periode casemanagers en adviseurs van het VTH-werkveld verder brengen in het werken met de CLO-applicatie. De doelgroep bestaat uit mensen met een prima achtergrond, maar die nog relatief onervaren zijn in het werken met de Centric CLO-applicatie.De casemanagers behandelen vergunningaanvragen, principeplannen, hebben contacten met aanvragers, interne …

Projectondersteuner/ Secretaris 16-24 u p/w

Overijssel | MBO | PMO Project Management Office;Secretarieel / Receptie / Burgerzaken

Opslaan 0Jij bent projectondersteuner/ secretaris ten behoeve van het uitwerkingsgebied rondom Natura 2000: Engbertsdijksvenen Haaksbergerveen Dinkelland (Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten IJsseluiterwaarden Je komt te werken voor een of meerdere projecten.Alle projecten maken onderdeel uit van de ontwikkelopgave N2000. Voor Engbertsdijksvenen en Haaksbergerveen zijn resp. LTO Noord en …

Projectleider met specialisatie ICT

Zuid-Holland | MBO;HBO | ICT Management;Projectmanagement

Opslaan 0Als projectleider weet je ICT-projecten in goede banen te leiden. Je zorgt ervoor dat het resultaat wordt opgeleverd conform de kwaliteitseisen en stuurt strak op tijd en geld. Omdat je werkt aan applicaties en ICT-systemen die cruciaal zijn voor de dienstverlening, ben je bewust van de risico’s die op kunnen treden. Je bent in …

Tactisch Inkoopadviseur 28-36 u p/w

Noord-Brabant | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Is (tactisch) inkopen op je lijf geschreven: dan zoeken wij jou! Als tactisch inkoopadviseur zorg je er voor dat alles wat nodig is voor de Tilburgse ambtenaar om zijn werk te kunnen doen en voor een Tilburgse inwoner nodig is aan inkoop voor voorzieningen, op een rechtmatige en doelmatige manier wordt ingekocht. En Tilburg is enorm …

Secretaris Bestuurszaken en Dorpenaanpak

Groningen | Universitair | Secretarieel / Receptie / Burgerzaken

Opslaan 0Het innovatieve programma Dorpenaanpak vindt plaats in de dorpen Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens. Deze vier dorpen liggen in de kern van het aardbevingsgebied. Veel huizen zijn hier onvoldoende veilig en hebben schade. Het succes van de dorpenaanpak is gekoppeld aan de tevredenheid van de bewoners van die dorpen. De kern van de dorpenaanpak …

Geotechnisch Adviseur

Gelderland | Geen | GEO (BAG / BGT)

Opslaan 0WSRL is op zoek naar een adviseur voor het dijkversterkingsproject Sprok-Sterreschans-Heteren. Dit project bevindt zich in de voorverkenningsfase. Onderdeel hiervan is het opstellen van een veiligheidsanalyse. Dit betreft een beoordeling zichtjaren 2025 en 2075 op alle relevante faalmechanismen volgens het OI2014v4 en WBI2017 en aangevuld met nieuwe inzichten. Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden, het tijdspad …

Huisvestingsadviseur Mr. 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Overig;Facilitair

Opslaan 0De Politie heeft een grote, zeer diverse vastgoedportefeuille met basisteambureaus, kantoorgebouwen, cellencomplexen, opleidings- en trainingslocaties, etc. De politie heeft daarbij ook een grote vastgoedopgave, waaruit vele huisvestingsprojecten volgen. Er is daartoe een uitgebreide set aan kwaliteitskaders opgesteld, waaronder een integraal Huisvestingsconcept.Als huisvestingsadviseur draag je zorg voor de gebruikskwaliteit binnen de huisvestingsprojecten. Je bewaakt de …

Consulent Werk 24 u p/w

Overijssel | HBO | Werk en inkomen

Opslaan 0Werkzaamheden  Intakegesprekken voeren in het kader van doel- en rechtmatigheid. Het betreft een eerste screening, waarbij naar de voorliggende voorzieningen gekeken dient te worden. Daarnaast zal een eerste uitvraag plaatsvinden ten aanzien van arbeidsmogelijkheden. Waar mogelijk directe bemiddeling naar de arbeidsmarkt.  Op basis van een goede diagnose stel je een plan van aanpak op …

Subsidiebehandelaar 16 u p/w

Overijssel | HBO | Administratief

Opslaan 1De afdelingDe afdeling Financiën (circa 55 collega’s) bestaat uit drie secties: Advies, Beheer en het Subsidieloket. De financiële adviesfunctie voor management en budgethouders van afdelingen wordt verzorgd door de sectie Advies. De sectie Beheer voert de centrale financiële administratie en is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte in de jaarrekening en beleidsrapportages. En het Subsidieloket …